سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

عایق کاری پشت بام در دماوند

استفاده از هیدرابام به جای قیر گونی و یا ایزوگام های رایج مزایای خود را دارد که از جمله آن ها میتوان به به سرعت بالای انجام کار، مقاومت بیشتر در برابر انبساط و انقباض های ممکن در اثر بارش ها و تابش نور خورشید، کاهش مراحل عایق کاری و آب بندی و... یاد کرد.

عایق کاری پشت بام در دماوندعایق کاری پشت بام در دماوند

عایق کاری پشت بام در دماوند

ساختمان مذکور یکی از ساختمان هایی است که توسط این شرکت عایق کاری و آب بندی پشت بام آن انجام شده است.

برای عایق کاری این پشت بام این شرکت بدون استفاده از عایق های سنتی نظیر قیرگونی و یا ایزوگام، و فقط با استفاده از عایق رطوبتی هیدرابام که از محصولات انحصاری این شرکت بوده استفاده کرده است.

از مزایای هیدرابام می توان به سرعت بالای اجرای آن و مقاومت بالای این محصول در مقابل انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما اشاره کرد.

در اجرای این پروژه ابتدا دو قسمت محصول توسط همزن به صورت کامل مخلوط شده و سپس با استفاده از قلم مو رنگ پلاستیک توسط پرسنل این شرکت اجرا شده است.


مطالب مرتبط :
آب بندیآب بندی پشت بامپشت بامعایق کاریعایق کاری پشت بامهیدرابامقیر گونیایزوگام

عایق کاری استخر در لواسانعایق کاری استخر در بومهن

سازه سازان یزدان پاک