سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

خدمات سازه سازان یزدان پاک

ایمنیایمنی در ساختمانعایقعایق رطوبتی ساختمانطراحیطراحی و اجرای روف گاردنتخریبتخریب و ساخت ابنیههوشمندهوشمند سازی ساختمانعایقعایق کاری تاسیسات مکانیکیطراحیطراحی و مونتاژ تابلو برقطراحیطراحی و اجرای کانالطراحیطراحی و اجرای پله برقیطراحیطراحی و اجرای آسانسورطراحیطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالایمنیایمنی ، بهداشت ، محیط زیستبازسازیبازسازی ساختمانفروشفروش و اجرای کنافمشارکتمشارکت در ساختنگهدارینگهداری تاسیسات مکانیکیطراحیطراحی و اجرای استخر،سونا و جکوزیطراحیطراحی و بازسازی داخلیطراحیطراحی و اجرای آبرسانی سرد و گرمتاسیساتتاسیسات گرمایشیطراحیطراحی و اجرای فاضلابتاسیساتتاسیسات برودتی و تهویه مطبوعنگهدارینگهداری ابنیهاجرایاجرای ابنیه

سازه سازان یزدان پاک