سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

عایق کاری پشت بام استخر خلیج فارس

در این پروژه با استفاده از عایق نانو بام، محصول شرکت سازه سازان یزدان پاک برای عایقکاری سطح پشت بام استخر خلیج فارس صنایع دفاع استفاده شد. عایق تک جزئی نانوبام به رنگ سفید است و مانع از تجمع گرما در تابستان میشود. اجرای آسان و سریع این عایق از دیگر مزایای استفاده از این عایق رطوبتی عالی می باشد.

عایق کاری پشت بام استخر خلیج فارس

عایق کاری پشت بام استخر خلیج فارس در پروژه صنایع دفاع

برای عایق کاری پشت بام استخر خلیج فارس در پروژه صنایع دفاع، از عایق نانو بام محصول شرکت سازه سازان یزدان پاک استفاده شد. سطح پشت بام با اجرای دودست از عایق نانوبام به وسیله قلم مو، همزمان درزگیری و آب بندی شد. این عایق رطوبتی که به رنگ سفید می باشد مانع از تجمع هوای گرم در تابستانها می شود. عایق نانو بام در گستره دمای وسیعی دارای مقاومت حرارتی و مکانیکی است و انعطاف پذیری و اجرای آسان و سریع آن از دیگر مزایای این عایق رطوبتی به شمار میرود.

مطالب مرتبط :
عایق رطوبتیعایق کاریپشت بامعایق کاری پشت بامآب بندیعایق کاری استخر عایق سفید

پروزه ویلای هشتگرد کوشک زراجرای تاسیسات در مجتمع جام جم

سازه سازان یزدان پاک