سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از هیدراپول استفاده شده است که از محصولا انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همپنین مشتری را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

عایق کاری استخر در دماوندعایق کاری استخر در دماوندعایق کاری استخر در دماوندعایق کاری استخر در دماوند

عایق کاری استخر در دماوند

استخر مورد نظر با کاربری شخصی بوده و عایق کاری آن بدون استفاده از عایق های قدیمی نظیر قیرگونی و یا ایزوگام و فقط با هیدراپول انجام شده است که استفاده از این محصول کارفرما را از انجام سیمان کشی مجدد بر روی عایق کاری،و همچنین نقاشی استخر بی نیاز ساخته است.

برای اجرای این کار پس از تهیه عایق از دو قسمت محصول (هیدراپول ) به وسیله هم زن، با استفاده از قلم مو رنگ پلاستیک اجرا شده است.همانظور که در عکس ها می بینید این محصول با توجه به رنگ متناسب با رنگ استخر کارفرما را از نقاشی مجدد استخر بی نیاز می سازد.

مطالب مرتبط :
استخرعایق کاری استخرعایق کاریعایق رطوبتیآب بندیآب بندی استخرهیدراپولرنگ استخر

عایق کاری پشت بام رایتلعایق کاری استخر در لواسان

سازه سازان یزدان پاک