سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

طراحی داخلی ساختمان در زعفرانیه

در اجرای این پروژه این شرکت با استفاده از مهندسین طراح خود فضای داخلی آن از قبیل دیوار ال سی دی (تلویزیون)، سقف کاذب و ... را طراحی کرده و با توجه به خواسته کارفرما از بهترین پنل های گچی (کناف) موجود در بازار آن را اجرا کرده است.

طراحی داخلی ساختمان در زعفرانیهطراحی داخلی ساختمان در زعفرانیهطراحی داخلی ساختمان در زعفرانیهطراحی داخلی ساختمان در زعفرانیه

طراحی داخلی ساختمان در زعفرانیه

این پروژه تنها شامل طراحی داخلی و اجرای دکوراسیون بوده که توسط این شرکت به انجام رسیده است.در این پروژه پس از طراحی برخی دیوارهای داخلی تخریب و دیوارهای جدید از نوع دیوارهای کاذب اجرا شده است و در اجرای سقف آن نیز از پنل های گچی (کناف) استفاده شده که و همچنین برخی تغییرات در تاسیسات برقی آن، برای ایجاد نور پردازی های طراحی شده، ایجاد شده است.

تمامی کارهای ذکر شده از قبیل طراحی، اجرای دیوار ها، اجرای کناف و دیگر امور مربوط به طراحی و اجرای دکوراسیون توسط پرسنل شرکت سازه سازان یزدان پاک انجام شده است.

مطالب مرتبط :
اجرای دیواردیوار ال سی دیکنافپنل های گچیطراحی دیوارطراحی داخلیسقف کاذب

بازسازی ساختمان در فرمانیهطراحی داخلی ساختمان در شهران

سازه سازان یزدان پاک