سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

تغییر کاربری یک واحد در نیاوران

یک واحد مسکونی 3 طبقه در نیاوران (خیابان هاشمی) توسط تیم مهندسی بازسازی این شرکت به اداری تغییر کاربری یافت. عملیات تخریب سقفف، هوشمند سازی، طراحی سقف، طراحی و اجرای نورپردازی و غیره در طول حدودا چهار ماه به انجام رسید.

تغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاورانتغییر کاربری یک واحد در نیاوران


پروژه تغییر کاربری واحد مسکونی به اداری در خیابان باهنر نیاوران

یک واحد مسکونی 3 طبقه در خیابان هاشمی در نیاوران، توسط تیم مهندسین بازسازی و طراحی داخلی این شرکت به واحد اداری تغییر کاربری یافت. عملیات تخریب سقف، طراحی سقف و اجرای آن، طراحی و اجرای نورپردازی، هوشمند سازی همگی در مدت چهار ماه به طول انجامید.


مطالب مرتبط :
بازسازیدکوراسیون داخلیبازسازی واحد مسکونیطراحیاجرانظارتطراحی داخلیتغییر کاربریتغییر کاربری واحد مسکونی به اداری

بازسازی در آجودانیهتاسیسات موتورخانه دانشگاه شهید بهشتی

سازه سازان یزدان پاک