سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

عایق کاری تاسیسات مکانیکی

برآورد واجرای عایق کاری کلیه سیستم مکانیکال اعم از لوله (سرد وگرم)وکانال (رفت وبرگشت)با انواع مختلف عایق واجرای کلدین با ضمانت نامه معتبر .شرکت سازه سازان یزدان پاک به لطف پروردگار همواره پیشرو دراجراوطراحی ومحاسبه تاسیسات بوده واست.

عایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکیعایق کاری تاسیسات مکانیکی

درتاسیسات مکانیکی برای کم کردن تلفات انرژی اعم از کرما وسرما از سطوح مختلف ساختمان ،لوله ها،کانال ها ومخازن از مواد ومصالح به نام عایق استفاده میشود.موارد ومصالح عایق ها باید از نظرشکل ظاهری یک نواخت وبدون عیب وعاری از موادی باشند که مورد هجوم حشرات وقارچ ها ودیگر ارگانیزم ها قرار نگیرد.شرلیط عایق کاری طوری باشد که جنس عایق وروکش آن باید برای کار در دمای سیستم لوله کشی وکانال کشی ودر شرایط محل مناسب تعبیه شده باشد.جنس عایق وروکش آن با ید طبق ضوابط  مقررات ملی ساختمان ، محل استفاده وطرز استفاده مورد تایید باشد.استفاده از مواد ومصالح سوختنی مانند چسب ونوار و... مجاز نمی باشد.

در عایق کاری قسمت هایی از لوله وکانال که از دیوار آتش عبور میکند نباید عایق داشته باشند.لوله هایی که در معرض یخ زدن میباشد بایستی عایق نصبت به دما ی آن محل (حداقل وحداکثر )وبا اصول مهندسی طراحی ونصب شود.

طبق ظوابط مسکن وشهرسازی تمام ساخت وساز هایی در ایران انجام میشودبا یدمطابق  مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.ومبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که مربوط به صرفه جویی انرژی است را رعایت کنند.براساس این مقررات ،مقاوت حرارتی اجزای ساختمان نباید ار حد معینی پاپپن تر باشد.در این خصوص شرکت سازه سازان یزدان پاک با در اختیار داشتن مهندسین وتکنسین های مجرب در این زمیه تمام تلاش خود را در زمینه اجرا مهمترین پرسه های ساختمان انجام میدهد.تا در راستای هدف مشخص باعث پیشرفت کشور عزیزمان باشد.

مطالب مرتبط :
عایق کاری لولهکلدینعایق کاری دودکشعایق کاری پشم شیشهعایق کاری مل وماستیکعایق کاری الاستمریعایق کاری پشم سنگعایق کاری پشم شیشه

طراحی و مونتاژ تابلو برقهوشمند سازی ساختمان

سازه سازان یزدان پاک