سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

طراحی و محاسبه سیستم الکتریکال

شرکت سازه سازان یزدان پاک در خصوص اجرای تاسیسات الکتریکی اعم از اجرای سینی کشی لوله گذاری وسیستم های جریان وفشارواجرای سیستم هوشمند با آخرین استاندارد های دنیاISO 9001و...همواره پیشرو در اجرا تاسیسات همراه با مهندسین مجرب در خدمت به کشور عزیز پیشرو میباشد.

طراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکالطراحی و محاسبه سیستم الکتریکال

طراحی کلیه سیستم الکتریکال اعم از جریان ضعیف ،فشار ضعیف، فشار قوی، سیستم های اعلام حریق ،سیستم های اعلام،اجرای ترانس ها با کیلوات های متفاوت ،اجرای اتاق برق واتاق ترانس با ذوابط استاندارد های جهان واجرای سیستم ارتینگ ساختمان های صنعتی ونیمه صنعتی وطراحی واجرای صاعقه گیر ها با ولتاژ ها متفاوت نسبت به محل نصب وموقعیت مکانی.طراحی واجرا سیستم هوشمند ساختمان وطراحی واجرا سیستم هوشنمد سازی ساختمان از لحاظ مصرف برق ومصرف انرژی با استاندارد های دنیا

مطالب مرتبط :
طراحی کل سیستم الکتریکالفشار ضعیفجریان ضعیففشار قویترانساجرای سینی کشی اجرای لوله گذاریطراحی سیستم هوشمنداجرای شبکهاجرای دوربین

ایمنی ، بهداشت ، محیط زیستطراحی و اجرای آسانسور

سازه سازان یزدان پاک