سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست

پیمانکاری و مشاوره HSE پروژه های عمرانی در کلیه ی مراحل اجرا، ارزیابی و مدیریت ریسک ، اجرای استانداردهای ISO14001 و ISO18001 ، بازرسی ماشین آلات و انواع جرثقیل های ثابت و متحرک و صدور گواهی نامه

ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست

هدف از ایجاد نظام مدیریت HSE

ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.
نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌ مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راه گشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.

مزایای استقرار سیستم مدیریتHSE


شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی
ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد
ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در واحد واحد تولیدی
شناخت قوانین و مقررات ایمنی واحد تولیدی
ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت ایزو مدیریت HSE
فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

مطالب مرتبط :
HSE planممیزی سیستمهای ایمنیمشاوره ایمنیکار در ارتفاعصدور گواهی نامه HSEارزیابی و مدیریت ریسکHSE پیمانکاران

بازسازی ساختمانطراحی و محاسبه سیستم الکتریکال

سازه سازان یزدان پاک