سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

عایق کاری استخر در لواسان

استخر لواسان یکی ار استخرهایی است که این شرکت با استفاده از هیدراپول آن را آب بندی نموده است. از مزایای این نوع عایق کاری میتوان به سرعت هر چه بیشتر انجام کار، بی نیاز کردن کار فرما از نقاشی مجدد استخر به دلیل رنگ مناسب هیدراپول، کاهش مراحل انجام آب بندی و.... میتوان نام برد.

عایق کاری استخر در لواسانعایق کاری استخر در لواسانعایق کاری استخر در لواسان

عایق کاری استخر در لواسان

این استخر نیز یکی دیگر از استخرهایی است که این شرکت با استفاده از هیدراپول آن را عایق بندی کرده و با توجه به درخواست کارفرما برای نقاشی استخر با رنگ آبی، با توجه به رنگ مناسب هیدراپول این نیاز کارفرما را نیز برطرف کرده و از پرداخت هزینه اضافی برای اجرای نقاشی نیز جلوگیری کرده است.

همانطور که احتمالا متوجه شدید استفاده از هیدراپول برای آب بندی استخر کارفرما را از اجرای سیمان کاری مجدد و همچنین نقاشی بی نیاز می سازد.

مطالب مرتبط :
استخرعایقعایق کاری استخرآب بندی استخرآب بندینقاشی استخرهیدراپولاستخر لواسان

عایق کاری استخر در دماوندعایق کاری پشت بام در دماوند

سازه سازان یزدان پاک