سازه سازان یزدان پاک

اجرا، تعمیرات و نگهداری با مدرنترین متدهای روز دنیا

سازه سازان یزدان پاک

طراحی و اجرای کناف در جنت آباد

شرکت سازه سازان یزدان پاک پیشرو در طراحی داخلی ساختمان ها، در این پروژه کار طراحی و اجرای سقف آشپزخانه این واحد را بر عهده داشته که شامل طراحی کناف، طراحی نور پردازی و اجرای آن ها با توجه به درخواست مشتری میشود.

طراحی و اجرای کناف در جنت آبادطراحی و اجرای کناف در جنت آبادطراحی و اجرای کناف در جنت آبادطراحی و اجرای کناف در جنت آبادطراحی و اجرای کناف در جنت آبادطراحی و اجرای کناف در جنت آباد

طراحی و اجرای کناف در جنت آباد

این پروژه که شامل طراحی داخلی سقف و نور پردازی  و همچنین اجرای آن بوده است  توسط این شرکت در مردا ماه سال 96 در مدت یک هفته انجام گرفته است.

در اجرای این پروژه پس از طراحی اولیه با توجه به ایده های کارفرما، ابتدا مکانهایی از سقف که با توجه به طراحی اولیه نیاز به تخریب داشته، تخریب شده اند و سپس کارهای مربوط به اجرای سقف آن با استفاده از گچ برگ(کناف) پیاده شده است.سپس در مرحله آخر امور مربوط به نور پردازی های آن شامل نصب هالوژن ها و اجرای نور مخفی صورت گرفته است.

مطالب مرتبط :
طراحی کنافاجرای کناففروش کنافکناف یزدسقف کاذبطراحی داخلینورپردازینور مخفی

عایق رطوبتی سرویس بهداشتی در فرمانیهبازسازی سرویس های بهداشتی سعادت آباد

سازه سازان یزدان پاک